Vabilo na webinar »Logopedsko in specialnopedagoško delo z večjezičnimi govorci z govorno jezikovno motnjo ter specifičnimi učnimi težavami«

Predavateljica: Dr. Martina Ozbič
Trajanje: 16 pedagoških ur

Datumi in urnik:
Petek, 12.5.2023, 16.00 – 19.15 in sobota, 13.5.2023, 9.00 – 12.15
Petek, 19.5.2023, 16.00 – 19.15 in sobota, 20.5.2023, 9.00 – 12.15

Kotizacija: 150,00 evrov.
Prijava in plačilo: Ob prijavi na webinar udeleženec/ka prejme račun, ki ga poravna najkasneje dan pred začetkom webinarja. Če plača ustanova, kjer je udeleženec/ka zaposlen/a, ustanova pošlje naročilnico z navedenim webinarjem ter imenom in priimkom udeleženca/ke, najkasneje dan pred začetkom webinarja.

Povezava za prijavohttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqoDeWCA-xD4eywedwpsLP0TWkPoZRbjM4MGrRc8zprR5XaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Povezava na Zoom: Povezavo na Zoom prejme oseba, ki se prijavi, po plačilu oz. po prejemu naročilnice iz ustanove, kjer je zaposlena.

Komu je webinar namenjen? Webinar je namenjen izvajalcem/kam dodatne strokovne pomoči v vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih ustanovah in ponudnikom strokovne pomoči v zasebnem sektorju, ki so v stiku z večjezičnimi otroki, mladostniki in odraslimi z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM) in specifičnimi učnimi težavami (SUT) ter njihovimi družinami (logopedi, surdopedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, psihologi, inkluzivni pedagogi). Zanimive vsebine bodo tudi za druge strokovne profile, kot so učitelji, vzgojitelji, so pa vsebine specifične za zgoraj omenjene stroke. Na webinar se lahko prijavi kdorkoli, priporočeno pa je določeno predznanje s področja specialne in rehabilitacijske / inkluzivne /socialne pedagogike oz. psihologije oz. logopedije in surdopedagogike.

Specifičnost webinarja: Webinar bo poglabljal specifična logopedska področja, ki pa so v pomoč tudi ne-logopedom pri pomoči večjezičnim (in enojezičnim) otrokom z GJM ali SUT.

Kaj pridobite? Česa se naučite? Webinar ponuja informacije o virih o jezikih, o pripomočkih za opazovanje, ocenjevanje in vrednotenje, o metodah dela v večjezičnih situacijah. Izvedeli boste, kako deluje večjezičnost na kognitivne spretnosti, kako preučiti in izvedeti več o jezikih, kako uporabiti večjezičnost za boljše razumevanje potreb, težav in močnih področij za diagnostiko in terapijo. Predstavljeni bodo konkretni primeri z anamnezo, podatki diagnostičnih postopkov in terapevtskim procesom. Na tak način boste izvedeli, kako ponujati dejavnosti, ki vplivajo na čim več ravni, področij in jezikov. Na tak način bo vaša pomoč učinkovitejša, bolj ciljna in hitrejša. Če niste specializiran strokovnjak, boste na osnovi slišanega bolje razumeli večjezične osebe, bolje boste razumeli njihove težave in lažje našli načine podpore in pomoči na svojem strokovnem področju.

Vsebina: Poleg uvodnega bolj splošnega dela o večjezičnosti in o GJM ter SUT pri večjezičnih otrocih bo webinar nudil tudi bolj specifična znanja za diagnostične postopke in pomoč, tako na logopedskem kot specialno pedagoškem področju. V praktičnem delu bomo preučili posamezne večjezične otroke z GJM ali/in SUT.

  1. Predstavitev webinarja:vsebine, cilji, oblike dela.
  2. Skupni del:večjezičnost in večkulturnost: opis, klasifikacije in prednosti. Viri o jezikih. Večjezičnost in jezikovni razvoj. Večjezičnost in govorno-jezikovne motnje. Večjezičnost in specifične učne težave. Nujni koraki pred prvim srečanjem in na prvem srečanju. Anamneza, vprašalniki o večjezičnosti, vprašalniki o razvoju govora, jezika in komunikacije.
  3. Fonetika in fonologija pri večjezičnih govorcih: skupni ali ločen fonetski/fonološki sistem? Kaj pravijo raziskave? Kako vpliva večjezičnost na besedišče(a) in jezikovni razvoj?
  4. Fonetsko-fonološke motnje pri večjezičnih govorcih: Viri za fonetsko-fonološke motnje pri večjezičnih govorcih. Ocenjevanje, diagnosticiranje fonetsko-fonoloških motenj pri večjezičnih govorcih: viri in koraki. Transkripcija (metode in viri). Mere govornega ujemanja. Fonološki procesi. Svetovanje, obravnava, terapija, spremljanje fonetsko – fonoloških motenj pri večjezičnih govorcih: viri in koraki. Kako izberem cilje, metode, strategije, korake? V katerem jeziku izvajam obravnavo? Kako vem, ali gre za fonetsko, fonološko ali apraksično težavo? Kaj naj naredim, če ne poznam jezika otroka in družine?
  5. Kontinuum fonologija – jezik – specifične učne težave: Fonološka raven kot most med govorom in jezikom. Ocenjevanje fonoloških spretnosti otrok z govorno jezikovno motnjo in SUT. Ponavljanje nebesed. Verbalno pomnjenje kot sredstvo ocenjevanja otrok z govorno jezikovno motnjo in SUT. Ponavljanje povedi. Metajezikovno zavedanje, jezikovno mreženje. Pomoč.
  6. Jezikovne motnje pri večjezičnih govorcih. Preventiva. Jezikovne motnje in izvršilne funkcije pri večjezičnih osebah. Viri, priporočila, preskusi, metode.
  7. Specifične učne težave pri večjezičnih govorcih. Preventiva. Viri, priporočila, preskusi, metode.
  8. Študije primera večjezičnih otrok z govorno-jezikovno motnjo in /ali SUT. Opis diagnostičnega postopka in obravnave.

Druge informacije: Udeleženci prejmejo gradivo (PPT in gradivo za študije primera).

Avtorske pravice: Webinar je avtorsko delo. Prepovedano je snemanje, kopiranje gradiva in posredovanje gradiva drugim osebam. Morebitne navedbe iz webinarja v pisanih delih (članki, diplomska dela…) ali webinarjih ste dolžni citirati.


Vabilo na webinar »Logopedsko in specialnopedagoško delo z večjezičnimi govorci z govorno jezikovno motnjo ter specifičnimi učnimi težavami«
Pomakni se na vrh