Month: oktober 2020

MALA ŠOLA LOGOPEDIJE: WEBINAR ZA STROKOVNJAKE NE-LOGOPEDE (za specialne inrehabilitacijske pedagoge, psihologe, inkluzivne pedagoge…)

8 srečanj na daljavo: vsako srečanje traja 2 pedagoški uri.Cena: 100 evrov (webinar bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 oseb). Dan pred webinarjem prejmete spletno povezavo, ob prijavi pa prejmete račun,ki ga poravnate najkasneje dva dni pred začetkom srečanj. Vsebina Uporabno jezikoslovje. Fonetika, fonologija. Leksika, morfologija,sintaksa, pragmatika. Govorno-jezikovni in komunikacijski razvoj. Sluh, poslušanje in […]

Webinar za starše: ČAKAJOČ NA LOGOPEDA

5 enournih srečanj na daljavo.Cena: 50 evrov (webinar bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 oseb) Dan pred webinarjem prejmete spletno povezavo, ob prijavi pa prejmete računu,ki ga poravnate najkasneje dva dni pred začetkom srečanj. Vsebina 1. Zaostanek v komunikacijskem razvoju otrok: kako lahko pomagam?2. Zaostanek v jezikovnem razvoju otrok: kako lahko pomagam?3. Zaostanek v […]

Webinar za logopede in surdopedagoge: Izbrane teme iz logopedije

10 srečanj na daljavo: vsako srečanje traja 2 pedagoški uri.CENA: 150 evrov (webinar bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 oseb). Dan pred webinarjem prejmete spletno povezavo, ob prijavi pa prejmete račun, ki ga poravnate najkasneje dva dni pred začetkom srečanj. Vsebina Uvodni razgovor, opazovanje, ocenjevanje otroka in družine: vprašalniki, ček liste, testi za področja […]

Pomakni se na vrh