Month: september 2021

VABILO NA PREDSTAVITEV DELAVNICE 2021/2022: KAJ DELATI Z OTROKI S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI OZ. GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI MED URAMI DODATNE STROKOVNE POMOČI in DOMA?

Delavnica/webinar za inkluzivne pedagoge, pedagoge, psihologe, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede-surdopedagoge, tiflopedagoge in vse, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč ali v popoldanskih urah (tudi kot starši) pomagajo otrokom s specifičnimi učnimi težavami oz. govorno jezikovnimi motnjami Vključuje 16 pedagoških ur. Brezplačna predstavitev delavnice-webinarja bo dne 17.9.2021 ob 18.00. Prijavite se lahko na docs.google.com Toplo vabljeni!

Pomakni se na vrh