Izobrazba

Vseživljenjsko izobraževanje in izpopolnjevanja - Posodobljeno 22.5.2018

Univerzitetna diploma prof. defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju (1995)

Diploma: Defektologija za duševno, telesno in gibalno motene (DPO-FIBO), Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija. Diplomsko delo: 1995: Razvojna konstruktivna dispraksija in ritmična sposobnost: ali je slaba gibalno-ritmična sposobnost dispraksični pojav?. Mentorica. Dr. Simona Tancig 

Univerzitetna diploma prof. defektologije za osebe z motnjami sluha in govora (surdo-logo)

Diploma: Defektologija za govorno in slušno motene (SURDO-LOGO), Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija. Diplomsko delo: 1997: »Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezika pri tržaških Slovencih: ali ima dvojezični človek dva ločena samoglasniška sistema?« Mentor: DR. Stanislav Košir 

Magisterij znanosti, področje defektologije (2000)

Magisterij znanosti: Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija (Defektologija).
Magistrsko delo: 2000: »Slušna percepcija in govorna produkcija oseb z motnjo sluha«, mentor: dr. Stanislav Košir. 

Doktorat znanosti, področje specialne in rehabilitacijske pedagogike (2007)

Doktorat znanosti: Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija (Specialna in rehabilitacijska pedagogika). 
Doktorska disertacija: 2007: »Razumljivost govorjenja oseb z motnjo sluha«, mentor: dr. Stanislav Košir, somentor: dr. Miran Čuk. 

Pomakni se na vrh