LOGOS - Martina Ozbič

LOGOS - Martina Ozbič s.p. Logopedske, surdopedagoške, specialno-rehabilitacijsko pedagoške storitve v slovenščini in italijanščini

dr. Martina Ozbič

Biglietto da visita

dr. Martina Ozbič, doc.

Dove siamo?

Zdravstveni Dom Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana, primo piano

Bazoviška 2, 6210 Sežana, primo piano

Contatti

tel. slo. 00386 031 311 045  
tel. it. 0039 333 97 464 90   
e-mail: martinaozbic@siol.net
fixed-tab-2
fixed-tab-3
page4

univerzitetna diploma prof. defektologije za osebe z motnjami sluha in govora (surdo-logo)

Diploma: Defektologija za govorno in slušno motene (SURDO-LOGO), Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija. Diplomsko delo: 1997: »Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezika pri tržaških Slovencih: ali ima dvojezični človek dva ločena samoglasniška sistema?« Mentor: DR. Stanislav Košir

univerzitetna diploma prof. defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju (1995)

Diploma: Defektologija za duševno, telesno in gibalno motene (DPO-FIBO), Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija. Diplomsko delo: 1995: Razvojna konstruktivna dispraksija in ritmična sposobnost: ali je slaba gibalno-ritmična sposobnost dispraksični pojav?. Mentorica. Dr. Simona Tancig

Magisterij znanosti, področje defektologije (2000)

Magisterij znanosti: Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija (Defektologija).
Magistrsko delo: 2000: »Slušna percepcija in govorna produkcija oseb z motnjo sluha«, mentor: dr. Stanislav Košir.

Doktorat znanosti, področje specialne in rehabilitacijske pedagogike (2007)

Doktorat znanosti: Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija (Specialna in rehabilitacijska pedagogika).
Doktorska disertacija: 2007: »Razumljivost govorjenja oseb z motnjo sluha«, mentor: dr. Stanislav Košir, somentor: dr. Miran Čuk.

Priznano izobraževanje v tujini, članici EU

1997: priznanje diplome Defektologije DPO - FIBO kot diplome iz Edukacijskih znanosti (Laurea in scienze dell’educazione) za poučevanje na šolah s slovenskim učnim jezikom v R Italiji, Ministrstvo za šolstvo R Italije
2000: strokovni izpit na IRCCS Santa Lucia - Rim (Italija) in priznanje diplome iz Defektologije Surdo – Logo v R Italiji za izvajanje logopedskega dela v R Italiji, Ministrstvo za zdravje R Italije.
2017: priznanje poklicne kvalifikacije kot logopedinja v zdravstveni dejavnosti v Republiki Sloveniji na Ministrstvu za zdravje

researchgate.net


Area scientifica

Are scientifica e di ricerca


CV professionale


ATTIVITÀ PEDAGOGICA


ASHA

American Speech-Language-Hearing Association (link)

ASUIT

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (link)

Salus Trieste

Casa di Cura Salus Trieste (link)

CKSG

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož (link)

CRSN

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (link)

Z-CSG

Center za sluh in govor Maribor (link)

CPLOL

Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE / Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists (link)

Društvo Bravo

Društvo Bravo društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami (link)

Društvo Logopedov Slovenije

Društvo Logopedov Slovenije (link)

Društvo SRP

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (link)

Fizioterapija Hops

Fizioterapija Hops (link)

FLI

Federazione logopedisti italiani (link)

IASCL

International Association for the Study of Child Language (link)

IALP

International Association of Logopedics and Phoniatrics (link)

IRCCS

Eugenio Medea: La Nostra Famiglia (link)

IRCCS

materno infantile Burlo Garofolo (link)

Mali svet

Mali svet , varstvo otrok, Sežana (link)

Logopedi

zasebna logopedska svetovalnica (link)

PEF

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (link)

Pineta del Carso S.p.A.

Pineta del Carso S.p.A. - Casa di Cura (link)

S.S.L.I.

Societa' scientifica logopedisti italiani (link)

Slovenska socio-psihopedagoška služba

Slovenska socio-psihopedagoška služba/servizio socio-psicopedagogico sloveno ASS n.1 (link)

dott.ssa Sara Pincin

Studio di logopedia dott.ssa Sara Pincin (link)

ICPLA

The International Clinical Phonetics and Linguistics Association (link)

Ivana Stramšak

Zasebna logopedska ambulanta Ivana Stramšak (link)

KUOPP

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (link)

Zavod za gluhe in naglušne

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (link)

Zdravstveni dom

Zdravstveni dom Sežana (link)

Združenje za pediatrijo

Združenje za pediatrijo (link)

page9
• La sottoscritta Martina Ozbič, nata il 14 febbraio 1971 a Trieste, residente a Šmarje pri Sežani 39, 6210 Sežana, (KP), Slovenia, ho frequentato le scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste: elementare “France Bevk” – Opicina (TS), media: “Srečko Kosovel” – Opicina (TS), liceo scientifico "F.Prešeren" - Trieste, concludendo gli studi nel 1990 con voto 54/60.

• Nel 1995 ho conseguito la laurea in pedagogia speciale per persone con disabilita' psichiche, fisiche e motorie (»defektologija za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju«) – corso di studi quadriennale, con la tesi Razvojna konstruktivna dispraksija in ritmična sposobnost: ali je slaba gibalno-ritmična sposobnost dispraksični pojav?" – La disprassia costruttiva evolutiva e abilita' ritmiche: disturbi ritmo-motori come indice di disprassia? (voto 10/10), seguita, nel 1997, dalla laurea in logopedia e audiopedagogia (pedagogia per ipoudenti) (»defektologija za osebe z motnjo sluha in govora / surdopedagogika in logopedija« – pedagogia speciale per persone ipoudenti e con disturbi di linguaggio) - corso univesitario quadriennale, con la tesi "Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezika pri tržaških Slovencih: ali ima dvojezični človek dva ločena samoglasniška sistema?” – analisi acustica spettrale FFT del sistema vocalico di parlatori sloveni di Trieste: due sistemi vocalici distinti in parlatori bilingui? (voto 10/10). Nel 2000 ho conseguito il master di ricerca scientifica (master degree) in pedagogia speciale (»defektologija«) – corso di studi triennale, con la tesi “Slušna percepcija in govorna produkcija oseb z motnjo sluha” – Percezione uditiva e produzione del parlato in ipo- e non udenti. Infine, nel 2007, dopo tre maternita' (2000, 2002, 2004), ho conseguito il titolo di dottorato di ricerca scientifico (PhD) in pedagogia speciale e riabilitativa, con la tesi Razumljivost govorjenja oseb z motnjo sluha – L'intelligibilita' del parlato in ipo- e non udenti. Nel 1997 ho ottenuto l'equipollenza del titolo di studio in pedagogia speciale per persone con disabilita' psichiche, fisiche e motorie, nel 2000 del titolo di studio in logopedia (vedasi allegati) previo esame all'IRCCS Santa Lucia di Roma.

• text

• text

• text

• text

• text

• text

• text

• text

• text

• text

• text

• text

© Tutti i diritti riservati - LOGOS - Martina Ozbič s.p. | Hosting e creazione di sito - ALJAXUS