Webinar za logopede in surdopedagoge: Izbrane teme iz logopedije

10 srečanj na daljavo: vsako srečanje traja 2 pedagoški uri.
CENA: 150 evrov (webinar bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 oseb).

Dan pred webinarjem prejmete spletno povezavo, ob prijavi pa prejmete račun, ki ga poravnate najkasneje dva dni pred začetkom srečanj.


Vsebina

 1. Uvodni razgovor, opazovanje, ocenjevanje otroka in družine: vprašalniki, ček liste, testi za področja komunikacije, govora, jezika ter za komunikacijo pomembnih izvršilnih funkcij
 2. Logopedska diagnostika: testi, preskusi, modeli za področja komunikacije, govora, jezika ter za komunikacijo pomembnih izvršilnih funkcij
 3. Zaznava govora in njen vpliv: govorno-jezikovne motnje, motnje sluha in specifične učne težave
 4. Klinično jezikoslovje ter govorno-jezikovne motnje, motnje sluha in specifične učne težave
 5. Metode dela: fonetske težave govora
 6. Metode dela: fonološke težave govora
 7. Metode dela: praksične težave govora
 8. Metode dela: jezikovne težave
 9. Metode dela: jezikovno pogojene specifične učne težave: preventiva
 10. Metode dela: jezikovno pogojene specifične učne težave: obravnava

Izvedba

 1. izobraževanje ima dve različici, dopoldansko in popoldansko.
  Prijavite se le na eno.
  1. izvedba dopoldne: urnik: 10.00 – 11.30
   1. november 2020: 10.11., 12.11., 17.11., 19.11., 24.11., 26.11.2020
   2. december 2020: 1.12., 3.12., 10.12., 15.12.2020
  2. izvedba popoldne: urnik: ‪18.00-19.30‬
   1. november 2020: 16.11., 23.11.2020
   2. december 2020: 7.12., 15.12., 18.12.2020
   3. januar 2021: 4.1., 11.1., 18.1.,25.1.2021
   4. februar 2021: 2.2.2021

Webinar za logopede in surdopedagoge: Izbrane teme iz logopedije
Pomakni se na vrh